Tillgänglighets­utlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten press.ateneum.fi och det har uppdaterats 7.2.2023.

Webbplatsen uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven.

Har du noterat en brist i tillgängligheten?

Berätta för oss om brister i tillgängligheten på webblanketten.

Vi har förbundit oss att förbättra tillgängligheten till de digitala tjänsterna. Vi korrigerar problem med tillgängligheten då vi får kännedom om dem.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland,
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Denna webbplats har publicerats 7.2.2023.